Home

 

Privé-detective ? Steeds meer een vaste en degelijk opgeleide partner van bedrijven ! 

Voor mensen die niet vertrouwd zijn met de wereld van privé-detectives vormt het zoeken naar en het kiezen van de geschikte privé-detective veeleer een probleem. Wie heeft de juiste skills ? Wie is betrouwbaar en wie heeft ervaring met specifieke opdrachten ?

Opdrachten zijn ook telkens regio-gebonden, waardoor een zoektocht naar een plaatselijke privé-detective zich telkens opnieuw opdringt, met alle risico’s vandien.

Tot slot zijn er evenveel kostenstructuren in omloop als er detectives zijn !

CHECKPOINT neemt deze bekommernissen van u over !

Wij stellen u een nationaal netwerk van vergunde privé-detectives ter beschikking, dat door ons werd samengesteld op basis van volgende overwegingen :

 • Geografische spreiding in België
 • Betrouwbaarheid
 • Beschikbaarheid
 • Stiptheid
 • Ervaring
 • Kostprijs

Daardoor bieden wij u aan :

 • Eén aanspreekpunt :
  Alle opdrachten, contacten, tussentijdse rapporten en eindrapporten worden aanvaard, verwerkt en gefactureerd door CHECKPOINT
   
 • Eindverantwoordelijkheid :
  CHECKPOINT neemt de volledige eindverantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de opdracht
   
 • Geografische spreiding :
  CHECKPOINT wijst de opdracht toe aan de privé-detective die dichtst bij de regio van uitvoering resideert
   
 • De juiste detective voor de job :
  CHECKPOINT selecteert daarnaast ook die privé-detective die de geschikte ervaring heeft m.b.t. de specificiteit van de uit te voeren opdracht
   
 • Uniforme en transparante kostenstructuur :
  CHECKPOINT hanteert een eenvoudige en transparante kostenstructuur.

        Wij rekenen enkel aan: Uurloon en Kilometervergoeding
   

 • Voor sommige opdrachten rekent CHECKPOINT een forfaitaire prijs aan (vast aantal uur tegen een vast uurloon). U weet dus van bij de start perfect hoeveel de opdracht u zal kosten !

Tot slot

CHECKPOINT is géén detectivebureau in de traditionele zin. Wij zijn een nationaal platform waarin wij zelfstandige privé-detectives samenbrengen, elk met hun eigen specialiteit en geografische beschikbaarheid. Elke privé-detective kan vrijwillig toetreden tot ons netwerk, voorzover hij of zij werd goedgekeurd na omstandige screening.

CHECKPOINT aanvaardt enkel opdrachten van zelfstandigen/bedrijven en voor zover deze zich situeren in de werksfeer. Opdrachten van particulieren worden slechts onder bepaalde voorwaarden aanvaard. Wij garanderen daarenboven absolute discretie en contacten die strikt beperkt zijn tot de door u specifiek opgegeven contactperso(o)n(en).

Peter DU CHAU
Algemeen Directeur

 

 

CHECKPOINT exclusief partner van
CIB OOST-VLAANDEREN

CHECKPOINT is géén detectivebureau in de traditionele zin.

CHECKPOINT is een nationaal platform waarin zelfstandige privé-detectives worden samengebracht, elk met hun eigen specialiteit en geografische beschikbaarheid. Elke privé-detective kan vrijwillig toetreden tot ons netwerk, voorzover hij of zij werd goedgekeurd na omstandige screening.

CHECKPOINT werkt ook uitsluitend voor zelfstandigen en bedrijven, en voor zover de opdrachten zich situeren in de werksfeer.

Wij heten u in ieder geval van harte welkom op onze site, en hopen u binnenkort tot onze kliënteel te mogen rekenen !

Het CHECKPOINT-team.

Mijn Checkpoint